Om oss

Kommundirektörsföreningen är en ideell förening och föreningens uppgifter sköts i huvudsak av medlemmarna i styrelsen. Styrelsen undersöker löpande hur medlemsvården kan utvecklas genom nya arbetssätt med stöd av ny teknik samt hur man kan förenkla, samordna och utveckla föreningens administrativa processer.

Föreningens årliga konferenser är de största engagemangen. De är väl etablerade och uppskattade mötesplatser och det finns en stark kollegialitet bland föreningens medlemmar. En stabil samverkan med SKR är etablerad och är något som föreningen vill utveckla ytterligare.

Vi har en grupp på LinkedIn där vi lägger ut information fortlöpande, gå gärna med i den gruppen!

Verksamhetsplan

Syftet med verksamhetsplanen är att lägga fast verksamhetsinriktningen för Kommundirektörsföreningen i Sverige. Verksamhetsplanen har tagits fram vid en styrelsekonferens i januari månad och bygger på tidigare verksamhetsplaner och på utvärderingar efter såväl vår- som höstkonferenser.

Läs mer

Styrelsen

Föreningens styrelse ska bestå av åtta ordinarie ledamöter inklusive ordförande. Halva antalet väljs varje år för att få kontinuitet över tiden. Nedan hittar du verksamhetsplaner och övriga handlingar

Ordförande
Johan Fritz

Jönköping kommun

Vice ordförande
Sara Schelin

Åre kommun

Kassör
Magnus Gyllestad

Hanninge kommun

Ordinarie ledamot
Anna Lindberg

Älvsbyns kommun

Sekreterare
Caroline Smitmanis Smids

Leksands kommun

Ordinarie ledamot
Daniel Lindqvist

Knivsta kommun

Ordinarie ledamot
Christoffer Nilsson

Lunds kommun

Ordinarie ledamot
Anna Cederqvist

Vara kommun

Revisor
Madeleine Andersson

Vadstena kommun

Revisor
Andreas Capilla

Mjölby kommun

Valberedningen
Joachim Danielsson

Uppsala kommun

Valberedningen
Åsa Granat

Borlänge kommun

Valberedningen
Kristina Sundin Jonsson

Skellefteå kommun

Utbyte

Här kan du läsa mer om vårt internationella arbete i föreningen och vem du ska kontakta om du vill veta lite mer.

Läs mer

Mentorsprogam

Föreningen förmedlar kontakt mellan nya kommundirektörer och lite mer erfarna i syfte att stötta och stödja i rollen

Läs mer

Övriga handlingar

Fakturaadress

Kommundirektörsföreningen i Sverige
C/O Kommunalekonomernas förening
N Skeppsbron 5A
803 10 Gävle

Plusgirokonto

573460-3