Vi är en ideell förening
som är politiskt och fackligt oberoende

Främja skapandet av nätverk och kollegialt utbyte mellan kommunernas ledande tjänstemän. Främja vår yrkesmässiga utveckling genom inbjudan till föredrag och gemensamma diskussioner och studiebesök. Tydliggöra och stärka yrkesrollen för kommunens ledande tjänstemän.

Kollegialt nätverk

Kommundirektörsföreningen erbjuder ett nätverk för att möjliggöra kollegialt erfarenhetsutbyte

Utvecklingsfrågor

Föreningen belyser viktiga utvecklingsfrågor

Yrkesmässig utveckling

Föreningen erbjuder stöd i medlemmarnas yrkesmässiga utveckling

Häng med när det händer

Ta del av nyheter i föreningen och följ våra aktiviteter

Vi håller dig uppdaterad

Här kan du följa föreningens olika aktiviteter under året

Årsmöte 2023

I mars varje år hålls årsmötet i samband med vårens konferens.

Läs mer

Vårkonferensen 2023

Vårens konferens arrangeras 16-17 mars i Stockholm, Hotel Clarion Sign. Vi inleder med lunch dag 1 kl 12.00.

Läs mer

Höstkonferensen 2022

Här hittar du material från den konferensen hösten 2022

Läs mer

Vilka är vi?

Styrelsen

Föreningens styrelse ska bestå av åtta ordinarie ledamöter inklusive ordförande. Halva antalet väljs varje år för att få kontinuitet över tiden. Nedan hittar du verksamhetsplaner och övriga handlingar.

Ulrika Strandroth Frid

Ordförande
Lidköpings kommun

Johan Fritz

Vice ordförande
Jönköping kommun

Malin Aronsson

Sekreterare
Kungsbacka kommun

Sara Schelin

Kassör
Köpings kommun

Hur jobbar vi?

Verksamhetsplan

Ta del av vår verksamhetsplan

Stadgar

Föreningens beslutade stadgar