Medlemsformulär

Vår förhoppning är att alla Sveriges kommunchefer ska vara medlemmar i vår förening. Om du inte redan är med, så ta chansen direkt att anmäla ditt intresse.

Tack! Nu har ni ansökan skickats in och vi kommer kontakta dig!
Oops! Nånting blev fel när ansökan skulle skickas in.

Bra att veta:

Inbetalning av medlemsavgiften sker till plusgirokonto 573460-3.

Vi vill också att du på inbetalningen anger om du godkänner att ovanstående personuppgifter får publiceras på vår hemsida i föreningsregistret (enligt GDPR-lagstiftningen).

Avgiften är f.n. 500 kr per år. Konferenserna inkl. årsmötet arrangeras till självkostnadspris och debiteras separat.

Ansvarig för medlemsfrågor:

Sara Schelin,
sara.schelin@koping.se