Konferenser & aktiviteter

Föreningens årsmöten

Föreningen har sitt årsmöte i Stockholm i mars varje år i samband med vårkonferensen. Vi brukar vara mellan 80 till 120 kommundirektörer som träffas, så du har en god chans att möta både gamla och nya kollegor och knyta kontakter över hela landet. Programmet innehåller både föreläsningar, möjlighet till dialog, och kanske det allra viktigaste - möjlighet till umgänge kolleger emellan!

Höstkonferens

Höstkonferenserna arrangeras av föreningen (ej ett samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner). Programmet är ofta mer temainriktat.
På höstkonferenserna har vi ofta något eller några inslag om kommundirektörsrollen och ledarskapsfrågor. Vi försöker då också hålla oss ajour med den forskning som finns på området. Även höstkonferenserna förläggs till centrala Stockholm och varar från torsdag lunch till fredag lunch. Höstkonferenserna hålls vanligtvis i oktober.

Vårkonferens

Vårkonferenserna är ett gemensamt arrangemang med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Vårkonferenserna ligger vanligtvis i mitten på mars och börjar på torsdag vid lunch och slutar nästa dag, dvs. på fredagen vid lunchtid. Konferenserna läggs i centrala Stockholm för att göra det möjligt för alla från hela landet att kunna delta på enklaste sätt.

19 Oct

Höstkonferensen 2023

Höstens konferens arrangeras 19-20 oktober, 2023. Programmet publiceras några veckor innan.

Läs mer
16 Mar

Årsmöte 2023

Årsmötet 2023 arrangeras i samband med vårens konferens i Stockholm 16 mars. Här hittar du handlingar inför mötet några veckor innan.

Läs mer
16 Mar

Vårkonferensen 2023

Vårens konferens arrangerades 16-17 mars på Hotel Clarion Sign i Stockholm. Dag 1 genomfördes tillsammans med SKR.

Läs mer